Symposium

 

Aanmelding voor het Symposium - Op naar een CO2-neutrale landbouw

Een symposium van de Stichting Down2Earth in samenwerking met diverse landbouw- en milieuorganisaties op maandag 10 oktober 2016 (13:30 – 17.30 uur)

Waar? Boerderij de Zonnehoeve in Zeewolde (FL)

Voor wie? Politici en beleidsmakers landbouw, natuur en milieu samen met de 9200 ondertekenaars van de petitie Help Humus: www.helphumus.nu

Thema: Klimaat en milieu zijn gebaat bij een multifunctionele ecologische landbouw, gericht op bodemvruchtbaarheid en gezonde voeding. De gezonde productie van voedingsgewassen en een gezond bodemleven, spelen een actieve rol bij het vastleggen en vasthouden van CO2 in de bodem. Dit vraagt concrete maatregelen voor een milieu- en natuur-inclusief landbouwbeleid.

Programma: Gerenommeerde sprekers met ervaring in de praktijk van landbouw, onderzoek en beleid, belichten de veranderende kijk op het thema. Zowel de praktijk van compost- en mestverwerking komt aan bod, als de consequenties daarvan voor de mineralenbalans in de bodem en ook in onze voeding. Aansluitend gesprek met politici over de mogelijke implicaties voor het landbouwbeleid.

Sprekers:
Piet van IJzendoorn, boer biodynamisch landbouwbedrijf de Zonnehoeve
Jan Diek van Mansvelt, voormalig bijzonder hoogleraar Alternatieve landbouw
Anton Nigten, promovendus bemesting, voeding en gezondheid
Jan Willem Erisman, VU-hoogleraar Stikstofstudies, directeur Louis Bolk Instituut
Mark van Iersel, ondernemer in hout-compostering
Wim van den Hengel, ondernemer compostering drijfmest en bermmaaisel
Lijbert Brussaard, WUR-hoogleraar Bodembiologie en biologische bodemkwaliteit

Praktisch: Ontvangst vanaf 13:30 op boerderij de Zonnehoeve, Priempad 6, 3896 LJ Zeewolde (FL). Het programma start om 14:00 uur en eindigt om 17:30 uur.De middag bestaat uit een ontvangst vanaf 13:30 op boerderij de Zonnehoeve. Het programma start om 14:00 uur en eindigt om 17:30. Het adres van boerderij de Zonnehoeve is Priempad 6, 3896 LJ, Zeewolde.

Vragen of suggesties? Mail naar helphumus@down2earth.nu of neem contact op met Jordy op nummer 06-28616826.

De entreeprijs voor het symposium is €20,-. Wilt u de stichting Down2Earth ondersteunen? Donaties bovenop de entreeprijs zijn van harte welkom!

*Vereist

  Gegevens deelnemer

  Dit is een vereiste vraag

  Dit is een vereiste vraag

  Dit is een vereiste vraag

  Dit is een vereiste vraag

  (Kiest u voor IDEAL? dan kunt u uw betaling via Pay.nl gemakkelijk en veilig regelen. De link wordt zichtbaar na het verzenden van uw gegevens)
  Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.