Over de stichting Down2Earth

Over de stichting Down2Earth

Down2Earth is een groeiende groep (burgers en boeren) die verontrust is over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond en die door zijn voedselkeuze de bodemvruchtbaarheid in Nederland wil verbeteren.

Met zijn bevlogen idealisme enerzijds en zijn realistische en goed geïnformeerde kijk op een bodemvruchtbaarheid en gezonde voeding anderzijds kan Down2Earth mensen inspireren en bewust maken.Door zijn uitgebreide netwerk van personen en organisaties kan Down2Earth verder effectieve samenwerking tussen de vele mensen en partijen die nu actief zijn versterken.

Down2earth kan resultaten boeken door op basis van wederzijds respect bezinning op bodemvruchtbaarheid bij gesprekspartners uit de gehele voedselketen uit te lokken. Positieve en effectieve opties staan daarbij duidelijk voorop.

Als belangrijkste middel voor haar doelen heeft Down2Earth de HelpHumus campagne gestart. Doel van Help Humus Campagne is om consumenten te motiveren hun koopgedrag aan te passen, om daarmee boeren een landbouw te laten bedrijven waarmee ze hun bodems verbeteren. Als zij de bodem verbeteren, produceren ze meteen ook gezonder voedsel.

Down2Earth gaat voor boeren die betere bodems produceren voor hun opvolgers, door consumenten te motiveren de grond gezond te eten. Ook de overal opkomende stadslandbouw initiatieven brengen het belang van gezonde, humusrijke gronden, met blije wormen en nuttige bacteriën, in beeld.

De Help Humus Campagne wil deze groepen adresseren, mobiliseren en verder uitbouwen. Hij wil daartoe bijdragen aan bewustwording van de mogelijkheid om bodemopbouwende, humusvriendelijke, landbouw te realiseren.

Alle ondertekenaars onderschrijven dat het bestaan van elk op land levend wezen afhangt van lokale bodemvruchtbaarheid die niet in stand kan blijven zonder levende humus en een rijk bodemleven. Zij willen een beleid dat die natuurlijke bodemvruchtbaarheid opbouwt en stimuleert tot regionale en seizoensgebonden voedselproductie.

logo_800px

Doneer!

donatieknop

Om Humus onder de aandacht te brengen hebben wij geld nodig. Help ons! Elk bedrag is welkom! U kunt zelf het donatiebedrag bepalen. Deze kan snel en veilig worden overgemaakt via IDEAL en word voor ons verzorgt door Pay.nl. Onze stichting heeft de ANBI-status dus de gift is aftrekbaar van de belasting.

Bekijk de Groene Boeren

 

Onze kernpunten

Een gezonde vruchtbare bodem is de basis voor ons bestaan. Kringlooplandbouw, met passende grondbewerkings-, vruchtwisselings-, beweidings- en bemestingsregimes, maakt de bodem vruchtbaarder dan hij was.

Duurzaam vruchtbare bodems leveren ziektevrije gewassen die voldoende gezond voedsel leveren. Zulke bodems en gewassen leveren vervolgens ook gezonde dieren, zowel landbouwhuisdieren als ecosysteemdieren, ook in bodem en landschap.

Zulke bodems zijn rijk aan humussoorten en soorten bodemleven, met veel meso- en micro-organismen. Zij verteren vlot gewas- en wortelresten, houden mineralen en water vast en voorkomen uitspoeling. Zo produceert een gezonde landbouw gezond voedsel.

Als de landbouw in die zin gezond is, met een vruchtbare bodem onder een divers agro-ecosysteem, gedijen daarin ook kruiden, struiken en bomen, elk op hun eigen plaats en met een eigen specifieke bijdrage aan het ecosysteem.

 

Ontmoet het team

 

 

Ondersteun het zichtbaar maken van het mysterieuze bodemleven

crowdfunding bodemleven

Met uw hulp wordt het bodemleven en de interactie daarvan met het leven bovengronds zichtbaar gemaakt door het versneld weer te geven in een time-lapse video.

We staan niet vaak stil bij de grond onder onze voeten. Laat staan bij de diversiteit aan dieren, planten, schimmels en microben die in de bodem leven. Toch zijn we er enorm van afhankelijk en is het van belang dat we goed met de bodem omgaan. Er gebeurt heel veel meer in de bodem dan we denken. Vooral als het een gezonde bodem is. Het zijn juist de talrijke activiteiten van bodemorganismen die voor het goed functioneren van de bodem zorgen.

Time-lapse opnames maken de activiteit van bodemorganismen, inclusief groeiende plantenwortels zichtbaar. De versnelde weergave in combinatie van een sterke vergroting zorgt er voor dat we zelfs individuele micro-organismen waar kunnen nemen.

Maak het bodemleven zichtbaar en steun dit project door hier te klikken!